KristenDemokraterne - FYN
Gert Broxgaard
Der er -109 dage til valget!

Forsiden | Almen Boliger | Økonomi | Velfærd | Medlemsskab | Presse | Kandidater | Kontakt
regneark

Alle steder er det gået helt galt – blandt andet, fordi man har afskediget mange af de dygtige medarbejdere, som vidste, hvordan de offentlige systemer fungerede, og erstattet dem med højt uddannede specialister med kandidatgrader fra universiteterne (de såkaldte DJØF’ere), som introducerede og indførte helt nye regnearksbaserede modeller med høje krav til målsætninger og dokumentation - til brug for styringen.

Der går så megen tid med at dokumentere, at der ikke bliver tid til at udføre det arbejde, man er ansat til at udføre. På sygehusene har det medført, at der ikke er tid til den nødvendige pleje og omsorg, patienterne har brug for. På andre områder har det medført lange, lange ventelister - det er ikke rimeligt.

Hvad der skulle være en modernisering og effektivisering af den offentlige sektor, så man kunne få en bedre service til borgerne for færre penge, er endt ud i det stik modsatte, nemlig: at jo flere penge, man putter i disse systemer/modeller - jo dårligere service får vi. Dette er blevet påvist gennem flere empiriske undersøgelser og rapporter.

I Storbritannien blev systemet indført i meget stor stil, men man har allerede afskaffet det igen, da man konstaterede, at man ikke opnåede den effektiviseringsgevinst, man havde håbet på!

Jeg har valgt at stille op for at være med til at få bragt orden i ”VORES HUS” igen ved at sørge for en afvikling af de systemer, som ikke virker, og så få opbygget en helt ny administration, som vi som borgere kan have tillid til.

Vi skal skabe TILLID, TRYGHED OG TROVÆRDIGHED gennem udnyttelse af TILLIDSEFFEKTEN!

Tilbage...

KD-Fyn :: Lisesmindevej 20 :: DK-5230 Odense M :: Telefon: 61 88 75 45 :: E-mail: post@kd-fyn.dk